Τοπικά

ΚΑΛΥΜΝΟΣ:Μιχ. Μπούκης:Το ΔΛΤ είναι διατεθειμένο να καλύψει τη δαπάνη για την επισκευή του παραλιακού μετώπου Τελένδου εφόσον εξασφαλιστεί η σχετική…